گزارش ذخیره

درس 9 - در مورد ایده ها و نظرات خود به زبان انگلیسی صحبت کنید


کانال انگلیسی تجاری کانال انگلیسی تجاری
٣٩٥,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠١/٠٦ (٦ سال قبل)

فرستادن