گزارش ذخیره

وقتی آمریکایی ها این را می گویند، باور نکنید!


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١٠/٢٢ (٢ سال قبل)

00:00 ترجمه آمریکایی ها
01:53 پروژه شما عالی است ما را در جریان بگذارید
03:14 جالبه
04:09 بهترین راه برای بهبود تلفظ
05:00 It’s amazing!
05:18 I just had the best pizza ever!
06:25 Oh, let’s hang out sometime.
07:48 Let’s get coffee sometime.
08:21 Yeah, I know Ben. He’s my friend.
09:44 It took forever!

فرستادن