گزارش ذخیره

50 افعال عبارتی را در 30 دقیقه بیاموزید - همه افعال عبارتی پیشرفته که نیاز دارید


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١٢/٠٣ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:25 توضیح فعل عبارتی
01:25 PDF و کتاب الکترونیکی رایگان
01:53 چالش فعل عبارتی
09:59 افعال عبارتی مرتبط با غذا
13:55 تبدیل افعال عبارتی مرتبط
17:14 25 افعال عبارتی زیبا و پیشرفته
28:45 مشق شب
28:55 رسانه های اجتماعی

فرستادن