گزارش ذخیره

صحبت کردن درباره خانه شما - چگونه خانه خود را به زبان انگلیسی توصیف کنید - درس زبان انگلیسی گفتاری


کانال آکسفورد آنلاین کانال آکسفورد آنلاین
٢,٨٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٢/٠٣ (٧ سال قبل)

فرستادن