گزارش ذخیره

100 کلمه انگلیسی که می توانید برای بیان احساسات و عواطف استفاده کنید (با جملات نمونه)


کانال استودیو جیمز کانال استودیو جیمز
٥٧٤,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٩/١١ (١ سال قبل)

فرستادن