گزارش ذخیره

افعال عبارتی "DOWN" در انگلیسی: close down, bring down, break down


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٦/٠١ (٧ سال قبل)

فرستادن