گزارش ذخیره

چه تعداد می توانید روی انگشتان خود بشمارید؟ (اسپویلر: خیلی بالاتر از 10) - جیمز تانتون


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٩/٢٥ (٦ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی

00:00 مقدمه
00:33 روی یک دست شمردن
02:00 نماد موقعیتی

فرستادن