گزارش ذخیره

انگلیسی صحبت کنید: 2000 جمله انگلیسی برای استفاده روزانه در مکالمات!


کانال استودیو جیمز کانال استودیو جیمز
٥٧٤,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٧/٢٨ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:16 جملات ضروری
12:43 سوالات کوتاه
24:35 جملات آموزش مکالمه
49:43 تسلط خود را بهبود بخشید
09:54 جملات سه کلمه ای قدرتمند
21:58 جملات چت
35:56 جملات صحبت کردن در مورد خودتان
58:03 جملات اجتماعی
14:41 جملات در سوپرمارکت
32:10 جملات قدرتمند
42:14 پزشکان
02:03 جملات کوتاه
13:12 شروع جملات
22:26 جملات کوتاه مفید
49:05 مسیرها، زمان و جملات سفر
59:45 جملات نصیحتی
08:27 جملات رایج استفاده روزانه
34:21 جملات زمان گذشته
00:43 احساسات، شادی و عشق
11:09 جملات منفی
24:34 جملات کوتاه قدرتمند
34:05 جملات زمان آینده
45:35 جملات رانندگی

فرستادن