گزارش ذخیره

تمرین افعال عبارتی در مکالمه | طبیعی با من صحبت کن!


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١٢/٢٨ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:51 زبان اسپرینت
02:55 چگونه تمرین کنیم
07:42 گوش کن و تقلید کن
12:09 سایه
14:40 نتیجه

فرستادن