گزارش ذخیره

چرا حیوانات گروه تشکیل می دهند؟ - ماریا آر.دورسونیا


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٩/٢٧ (٦ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن