گزارش ذخیره

10 مورد از بهترین نکته ها برای روز آزمون اسپیکینگ آیلتس


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠١/٢٣ (٣ سال قبل)

00:15 10 نکته برای مکالمه آیلتس
00:39 درس های رایگان
02:52 نکته شماره 2
05:42 نکته شماره 3
06:20 نکته شماره 4
07:03 چه کار میکنی؟
07:16 ایا شغلت را دوست داری؟
07:32 نکته شماره 5
08:06 آشپزی میکنی؟
09:00 نکته شماره 6
10:04 نکته شماره 7
11:08 نکته شماره 8
12:02 مزایای زندگی در شهرهای بزرگ چیست؟
13:07 نکته شماره 9
13:59 "حالت امتحان" چیست؟

فرستادن