گزارش ذخیره

لهجه انگلیسی خود را بهبود بخشید - صداهای واکه را به درستی تلفظ کنید


کانال آکسفورد آنلاین کانال آکسفورد آنلاین
٢,٨٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/١١/١٨ (٤ سال قبل)

فرستادن