گزارش ذخیره

پاسخ‌های بخش اول اسپیکینگ آیلتس خود را بهبود بخشید - ایمیل‌ها


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٣/٢٤ (٤ سال قبل)

00:03 موفقیت در سخنرانی آیلتس
00:29 سوالات معمولی را بدانید
01:01 ایا خوشت میاد از...؟
01:05 چند وقت یکبار...؟
01:09 A را ترجیح می دهید یا B؟
01:18 تو بچگی...؟
02:09 واژگان ضروری را یاد بگیرید
03:36 انواع مختلف پاسخ را امتحان کنید
04:01 آیا دوست دارید ایمیل بفرستید؟
04:24 بله - چون
05:25 بله - مثال!
06:27 پاسخ خود را غنی کنید
06:40 هر تام، دیک یا هری = هر کسی
09:45 اتصال دهنده های خوب، ترکیب، قید، تاکید
09:56 آیا اغلب ایمیل می نویسید؟

فرستادن