گزارش ذخیره

سوالات منفی (don't you like ...؟) - تمرین مکالمه انگلیسی | مارک کولک ESL


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٢/٠١/٢٧ (١٠ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:40 سوالات منفی (دوست ندارید؟)
08:27 شما چی فکر میکنید؟

فرستادن