گزارش ذخیره

3 راه آسان برای بهبود تسلط خود در آیلتس


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٨/٠٤ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:22 4 مهارت به هم متصل هستند
02:05 چگونه واژگان بر روانی تأثیر می گذارد
02:43 راه حل شماره 1
04:17 چگونه دایره لغات را فعال کنیم
05:19 چگونه گرامر بر روانی تأثیر می گذارد
05:54 راه حل شماره 2
06:57 چگونه گرامر را خودکار کنیم
07:32 چگونه تکه ها بر روانی تأثیر می گذارند
10:08 نحوه تمرین تکه ها
10:25 از این اشتباه اجتناب کنید
12:19 تلفظ بر روانی تأثیر می گذارد
15:00 اعصاب بر روانی تأثیر می گذارد
15:18 ایده گرفتن
15:33 راه حل شماره 3





فرستادن