گزارش ذخیره

پاسخ های نمره 9 برای فردی که شما را تحسین می کنید، موضوع شخص مورد علاقه شما در آزمون اسپیکینگ آیلتس


کانال رز آیلتس کانال رز آیلتس
٦٧٣,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٢/١٤ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
02:54 باز کردن جعبه
04:35 یادداشت برداری
06:05 صحبت كردن

فرستادن