گزارش ذخیره

گذشته ساده یا حال کامل؟ | بیایید یاد بگیریم و مقایسه کنیم! - زمان های انگلیسی


کانال انگلیسی با آرنل کانال انگلیسی با آرنل
٦١٩,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٨/١٩ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:01 ساختار گرامر
04:54 تجارب زندگی
06:20 چه زمانی
09:53 اتصالات به زمان حال

فرستادن