گزارش ذخیره

چرا این کشتی غرق شده 2500 ساله به خوبی حفظ شده است؟ - هلن فار و جان آدامز


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٧/٢٩ (١ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن