گزارش ذخیره

چگونه خودمون را به زبان انگلیسی توصیف کنیم


کانال انگلیسی با باب کانال انگلیسی با باب
١,٣٤٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٦/٢٩ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:33 پرسش های رایج
01:46 آنچه شما را الهام بخشید
02:34 تکرار
03:08 باغبانی
04:18 درس دادن
05:22 روابط از راه دور
06:41 آیا شما می ترسید
07:29 چطوری
08:14 پاسخ سوالات سریع
08:48 برنامه های آینده
09:22 اجاره زندگی
09:54 از مقایسه خود دست بردارید
10:38 چه چیزی شما را می خنداند
11:16 نتیجه

فرستادن