گزارش ذخیره

آیا کشورهای دیگر روز شکرگزاری را جشن می گیرند؟


کانال داگ و آموزش انگلیسی کانال داگ و آموزش انگلیسی
٦١٦,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٩/٠٣ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:43 شکرگزاری چیست
02:05 دیگر تعطیلات شکرگزاری
05:35 نتیجه

فرستادن

آیا سگ ها عرق می کنند؟
آیا سگ ها عرق می کنند؟
١١ ماه قبل