گزارش ذخیره

مکالمه انگلیسی خود را ارتقا دهید! [تقویت کننده های صفت]


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٦/٢٩ (٥ سال قبل)

00:00 مقدمه
02:45 تقویت کننده های با شدت بالا
06:50 تقویت کننده های با شدت متوسط ​​و کم

فرستادن