گزارش ذخیره

چگونه لهجه نرمی داشته باشیم | قسمت 1 | گفتار متصل و پیوند به زبان انگلیسی


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/١٢/٢٤ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:15 چرا این مهم است
03:25 تلفظ طبیعی انگلیسی
04:47 ربط دادن
05:53 پیوند صامت به مصوت
10:20 تمرین پیوند دادن

فرستادن