گزارش ذخیره

تمرین صحبت کردن با من - مصاحبه شغلی به زبان انگلیسی


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٦/١٦ (١ سال قبل)

00:00 هرگز این کار را نکنید
01:00 کاندیدای کامل
02:31 در این ویدئو
03:12 شروع مصاحبه
04:51 با تشکر از شما، برای حمایت مالی از ویدیوی امروز
06:35 در مورد تحصیلات خود توضیح دهید
07:05 مهارت های خود را توصیف کنید
09:00 توصیف تجربه خود
10:22 بیایید صحبت کردن را تمرین کنیم

فرستادن