گزارش ذخیره

نکات مکالمه انگلیسی | نحوه استفاده از «recommend» و «suggest» | با اعتماد به نفس انگلیسی صحبت کنید


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٨/٢٥ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:06 وضعیت 1
04:35 وضعیت 2
09:50 خلاصه

فرستادن