گزارش ذخیره

DIRECT و INDIRECT | سطوح a2 - c1 به علاوه تست!


کانال انگلیسی با آرنل کانال انگلیسی با آرنل
٦١٩,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٢/٠١/٢٩ (١٠ ماه قبل)

00:00 معرفی
00:43 سطح A2
07:40 تست A2
08:12 سطح B1
12:48 تست B1
13:26 سطح B2
18:50 تست B2
19:32 سطح C1
20:56 تست C1

فرستادن