گزارش ذخیره

چه کسی آب نبات را اختراع کرد؟


کانال داگ و آموزش انگلیسی کانال داگ و آموزش انگلیسی
٦١٦,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٨/١٢ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:15 مصر باستان
02:04 هند باستان
02:55 نیشکر

فرستادن