گزارش ذخیره

5 شروع کننده برتر برای مکالمه انگلیسی


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٥/٠٣ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:39 شروع کننده مکالمه
02:21 از مردم تعریف کنید
02:41 چیزهای مثبت را تعریف کنید
03:08 بپرس چه چیزی را دوست دارند
04:15 مشاوره دادن
05:28 به حرف مردم گوش کن
06:08 ایجاد یک بیانیه

فرستادن