گزارش ذخیره

کلمات با پایان ED | نحوه تلفظ کلماتی که به ed ختم می شوند | صدای /id/ /d/ /t/ | با مثال یاد بگیرید


کانال انگلیسی آسان کانال انگلیسی آسان
٣٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٣/١٨ (١٢ ماه قبل)

فرستادن