گزارش ذخیره

3 راه برای تسلط بیشتر به زبان انگلیسی


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/١١/١٩ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:32 اشتراک مهارت
02:25 روانی یعنی چی
03:57 تعریف من از تسلط
05:45 کمتر دقیق باشید
08:43 روی انگلیسی مورد نیاز خود تمرکز کنید
12:48 ایفای نقش را تمرین کنید

فرستادن