گزارش ذخیره

کلمات بی صدا | قوانین تلفظ انگلیسی را یاد بگیرید


کانال شاو کانال شاو
١,٨٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٩/٢٦ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:52 Not Know
01:45 Night
02:29 Knee
03:03 Knife
03:56 Knock

فرستادن