گزارش ذخیره

8 عبارات عامیانه رایج در انگلیسی


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٤/٠٢ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:25 داستان
14:20 Straight crook
15:05 Hand it over
17:30 خلاصه
18:00 عبارات جایزه
21:20 مشق شب

فرستادن