گزارش ذخیره

چه کسی الفبا را اختراع کرد؟


کانال داگ و آموزش انگلیسی کانال داگ و آموزش انگلیسی
٦١٦,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٧/٢٢ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:54 چه کسی الفبا را اختراع کرد
04:04 چگونه اختراع شد

فرستادن