گزارش ذخیره

این ابزار به بهبود تفکر انتقادی شما کمک می کند - اریک ویلبردینگ


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠١/٢٣ (٢ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن