گزارش ذخیره

10 اصطلاح مهم که می توانید هر روز استفاده کنید!


کانال انگلیسی با آرنل کانال انگلیسی با آرنل
٦١٩,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٦/٠٣ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:50 اصطلاحات
04:23 آخرین
08:18 بطور خلاصه

فرستادن