گزارش ذخیره

5 لهجه واقعی آمریکایی که باید درک کنید


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١١/١٦ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:25 لهجه چیست
02:01 لهجه نیویورکی
11:12 لهجه لوئیزیانا
14:34 لهجه تگزاسی
17:10 لهجه کالیفرنیایی

فرستادن