گزارش ذخیره

Where? What Are They Doing? | تمرین زبان انگلیسی


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٩/١٨ (٩ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:43 Where? What are they doing?
06:57 به سوالات پاسخ دهید

فرستادن