گزارش ذخیره

شاهزاده خانمی که تاریخ را بازنویسی کرد - لئونورا نویل


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٧/٣٠ (٥ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن