گزارش ذخیره

مخفف های دوستیابی (و سایر عباراتی که باید بدانید)


کانال کانسیل بریتیش کانال کانسیل بریتیش
٥٧٣,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٩/٠٩ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:48 Hike
01:28 Fade
02:15 Go Sing
02:59 Love bombing
03:37 نتیجه گیری

فرستادن