گزارش ذخیره

چرا بعضی از پرندگان نمی توانند پرواز کنند؟ - جیلیان گیب


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٧/٢٦ (٥ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن