گزارش ذخیره

چگونه کانال سوئز جهان را تغییر داد - لوسیا کارمیناتی


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٢/١٣ (١ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن