گزارش ذخیره

چرا ماشین های حرکت دائمی هرگز کار نمی کنند؟ - نتا شرام


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٣/١٥ (٦ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن