گزارش ذخیره

بهترین روش آمادگی برای اسپیکینگ آیلتس - 10 نکته عالی!


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٦/٠٩ (٣ سال قبل)

00:00 خوش آمدی
01:36 نکته 1 - تست آزمایشی انجام دهید
03:09 نکته 2 - یک برنامه واقعی بسازید
07:43 نکته 3 - منابع خوبی بدست آورید
10:00 نکته 4 - فرمت آزمون را بدانید
11:59 نکته 5 - زیاد صحبت کنید
13:16 نکته 6 - بازخورد دریافت کنید
14:20 نکته 7 - خود را ضبط کنید
16:40 نکته 8 - واژگان را فعال کنید
18:31 نکته 9 - خود را در انگلیسی معتبر غرق کنید
21:34 نکته 10 - انجام تست های تمرینی (در شرایط امتحان)

فرستادن