گزارش ذخیره

چگونه در انگلیسی صدای بهتری داشته باشیم! | درس تلفظ


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/١٢/٠٣ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:54 چرا این مهم است
02:55 5 نکته برای صدای بهتر در انگلیسی
06:00 لهجه خود را انتخاب کنید
09:23 صداهای مصوت
11:38 شوا
13:39 استرس هجا
15:41 پیوند دادن صداها
17:36 نکات را مرور کنید

فرستادن