گزارش ذخیره

آیا می توانید معمای هفت سیاره را حل کنید؟ - ادوین اف. مایر


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/١٢/٠٧ (٥ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن