گزارش ذخیره

چرا خطوط هوایی بیش از حد بلیط می فروشند؟ - نینا کلیچ


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٩/٣٠ (٧ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی

00:00 مقدمه
00:19 رزرو بیش از حد
00:55 خطوط هوایی
01:16 چگونه خطوط هوایی تعیین می کنند که چند بلیط بفروشند
01:59 خطوط هوایی چگونه پول در می آورند

فرستادن