گزارش ذخیره

استفاده از «must» و «have to» در انگلیسی


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٨٧/٠٨/٢٤ (١٥ سال قبل)

فرستادن