گزارش ذخیره

این کارشناس راز یادگیری یک زبان جدید را به شما می گوید


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٤/٠٣ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:29 یادگیری زبان اسپانیایی در خانه
02:52 یادگیری زبان انگلیسی در خانه
04:07 اختصاصی
04:48 CEFR
06:06 پسرفت
07:09 پلیگلوت
07:57 دام
09:54 شکستن
11:44 اشویل
13:06 مقصد
13:33 محل
15:29 سبک زندگی در فضای باز
15:57 پیوند زده شد
16:30 زبان مبهم
17:00 غذاخور

فرستادن