گزارش ذخیره

30 (بیشتر) افعال عبارتی فوق العاده رایج | می توانید هر روز از آنها استفاده کنید!


کانال انگلیسی با آرنل کانال انگلیسی با آرنل
٦١٩,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١٠/١٧ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:24 فصل 1 وبلاگ نویس سفر
06:32 فصل 2 سازماندهی یک رویداد
12:56 فصل 3 زندگی با والدین

فرستادن