گزارش ذخیره

5 فعل عبارتی بسیار مفید برای صحبت در مورد استدلال و مخالفت!


کانال پی او سی کانال پی او سی
١,٢١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٧/٢٠ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:21 Fall out with somebody
01:29 Stick together
02:50 Put somebody down
04:05 Stick up for somebody
05:52 Give in

فرستادن