گزارش ذخیره

برای شاد زیستن در کالیفرنیا (ایالات متحده آمریکا) به چه مقدار پول نیاز دارید؟ در کشورهای دیگر؟


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٦/٢١ (٧ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:32 تعریف شادی
01:42 مثال
02:42 سن
04:20 تغییر زبان
04:37 انگلیسی تمرین کن
07:28 نتیجه

فرستادن